Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Dorpskern Grubbenvorst

We hebben voor de dorpskern Grubbenvorst diverse analyses uitgevoerd die aantoonden dat er voldoende koopkracht is voor een boodschappenfunctie voor een voorzieningengebied van ongeveer 8.000 inwoners. In nauwe samenspraak met de gemeente, dorpsraad en lokale winkeliers heeft Suyderland een centrumplan ontwikkeld voor een nieuw te bouwen supermarkt van 1.580 m2 alsmede aanvullende detailhandel voor circa 1.100 m2. De herontwikkeling van het centrum van Grubbenvorst is eind 2010 gestart en het nieuwe winkelcentrum is in maart 2014 geopend.

Terug naar overzicht Neem contact met ons op